MAHARASHTRA AMATEUR GYMNASTICS ASSOCIATION


Affiliated to Maharashtra Olympic Association and Gymnastics Federation of India

MAGA EXECUTIVE COMMITTEE
Sr. No.           Position                  Name                                                 District
1                     President               Mr. Sanjay Shete                              Mumbai
2                     V. President           Mr. Uttam Latpate                          Parbhani
3                     V. President           Mr. Gautam Patil                             Sangli
4                     V. President          Mr. Shetty Sudhakar                        Jalna
5                     V. President          Mrs. Madhuri Vaidya                       Amaravati 
6                     Secretary              Mr. Makarand Joshi                         Jalna
7                     Treasurer             Mr. Pawan Bhoir                              Thane
8                     Jt. Secretary         Mr. Sagar Kulkarni                           Aurangabad
9                     Jt. Secretary         Mr. Sunil Chaudhary                       Dhule
10                   Jt. Secretary         Mr. Vijay Rokde                                Kolhapur
11                   Ex. Member         Mr. Pravin Patil                                Jalgaon
12                   Ex. Member         Adv. Sankarshan Joshi                    Aurangabad
13                   Ex. Member        Mr. Mahadev Jadhav                       Solapur
14                   Ex. Member         Mr. Mukesh Tundalayat                Akola
15                  Ex. Member          Mr.Umesh Pandhare                    Chandrapur
16                  Ex. Member          Mr. Sanjay Hirode                          Amravati
17                  Ex. Member           Mr. Pradeep Latpate                     Hingoli

18                  Co-opt Member    Mrs. Varsha Upadhye                   Mumbai City

19                  Co-opt Member    R. N Mangla                                    Pune

20                  Advisory Board     Mr.Shankar Aroskar                      Kolhapur

                                                       Mr. Suhas Pathare                         Mumbai

                                                       Mr. Mukund Bhoir                         Thane

                                                       Mr. Virendra Bhandarkar             SAI

                                                       Mr. Sudhir More                            Sport Council

                                                       Mr. Suresh Deshpande                 Amravati