MAHARASHTRA AMATEUR GYMNASTICS ASSOCIATION

TRAMPOLINE GYMNASTICS TECHNICAL COMMITTEE AND OFFICIALS


TECHNICAL COMMITTEE
JUDGES                                        
  • MR. PAWAN BHOIR (THANE) CHAIRMAN
  • MR. RANJIT PAWAR (JALNA))
  • MR. JAIPAL REDDY (NANDED)
  • MR. PANKAJ KUNDE (NAGPUR)
  • MR. ASHISH HATTEKAR (AMRAVATI)

Ranjit Pawar -  Aurangabad
Rajendra Shelke -  Mumbai
Pauraj Kaude  - Nagpur
Aditi Deo  - Nagpur
Mrunmai Wagale  - Nagpur
Jaipal Reddy  - Nanded
Ajay Pawar  - Nanded
Nishad Thakar  - Thane
Advaidt Wayangankar  - Thane
Prasad Sangale -  Thane
Bhavesh Bhoir  - Thane
Ravi Padol  - Thane
Aditya Kadam  - Thane
Krushna Ghotekar -  Thane