MAHARASHTRA AMATEUR GYMNASTICS ASSOCIATION

TRAMPOLINE GYMNASTICS TECHNICAL COMMITTEE AND OFFICIALS


TECHNICAL COMMITTEE
JUDGES                                        
MR. PAWAN BHOIR (THANE) CHAIRMAN
MR. RANJIT PAWAR (JALNA))
MR. SACHIN MANDAVKAR (CHANDRAPUR)
MR. PRADEEP LATPATE (PARBHANI)
MR. RAJENDRA SHELKE (MUMBAI CITY)

Ranjit Pawar -  Aurangabad
Rajendra Shelke -  Mumbai
Pauraj Kaude  - Nagpur
Aditi Deo  - Nagpur
Mrunmai Wagale  - Nagpur
Jaipal Reddy  - Nanded
Ajay Pawar  - Nanded
Nishad Thakar  - Thane
Advaidt Wayangankar  - Thane
Prasad Sangale -  Thane
Bhavesh Bhoir  - Thane
Ravi Padol  - Thane
Aditya Kadam  - Thane
Krushna Ghotekar -  Thane